Ar Šodienu oficiāli stājas spēkā vairāki jauni un stingri ierobežojumi Covid-19 ierobežošanai - Mirklis Tev
Interesanti, Veselība

Ar Šodienu oficiāli stājas spēkā vairāki jauni un stingri ierobežojumi Covid-19 ierobežošanai

No šodienas ir stājušies spēkā daži jauni epidemioloģiski grozījumi, un šie grozījumi ir ieviesti Ministru kabineta noteikumos “Epidemioloģiskie drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

25.01.2019. Ilze Viņķele.

No šodienas līdz 6. novembrim pulcēsim vienas klases skolēnus, grupas skolēnus vai ģimenes locekļus klātienes interešu izglītības un profesionālās izglītības programmu apguvei. Lai ierobežotu Covid-19 izplatības riskus izglītības iestādēs un mazinātu to, ka pēc saskares ar inficētu personu interešu izglītības laikā izglītojamie ir spiesti atrasties mājas karantīnā un kavēt mācības, līdz šim bijis noteikts, ka līdz 6.novembrim klātienē notiek tikai individuālās interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas apguve.

Aizsardzības ministrija secināja, ka ir nepieciešams precizēt šos ierobežojumus, jo interešu izglītības programmu var iegūt klātienē arī tad, ja tā nepārkāpj grupu, nodarbību vai kursu nesadalītos nosacījumus. To var veikt grupā, klasē vai kursā.Izglītības iestādes ikdienas mācību procesā grupa, klase vai kurss ir kļuvis par vienu vienību pašreizējo noteikumu izpratnē.

Tas attiecas gan uz interešu izglītības plānu īstenošanu uz vietas izglītības iestādēs, gan uz interešu izglītības plānu īstenošanu ārpus izglītības iestādēm tajā pašā administratīvajā teritorijā (piemēram, peldbaseinos vai ledus hallēs) plāna īpašo apstākļu dēļ.

Ir iespējams arī klātienē apgūt interešu izglītības un karjeras atbalsta programmas, tostarp mācīties kopā ar cilvēkiem vienā ģimenē, piemēram, ar citu ģimenes locekli – māsu vai brāli -, kurš arī ir bijis saskarē ar izglītojamo – nav svarīgi, vai viņi satiekas klasē. Vai tikai pamatojoties uz viņu ikdienas darbu mājās. Šis nosacījums attiecas arī uz individuāliem sporta apmācības kursiem un amatieru un citām mākslas grupām.

Izglītības plānu un mēģinājumu iegūšanas laikā ir aizliegts organizēt aktivitātes, kā arī publiskas un privātas aktivitātes. Visiem jāpiedalās izglītojamiem un citām grupām, klasēm, kursiem vai komandas locekļiem. Cita starpā ir aizliegts ceļot uz citu pilsētu administratīvajiem rajoniem.

Interešu izglītības un profesionālās izglītības programmu pieejamības ierobežojumi neattiecas uz sporta un izglītības iestādēm. Sporta un izglītības iestādēs profesionālās izglītības programmas tiek īstenotas vienlaikus ar vispārējās pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmām.

Avots