Bankas brīdina : "Jokošana un melošana maksājuma mērķī var radīt nopietnas sekas" - Mirklis Tev
Interesanti, Veselība

Bankas brīdina : “Jokošana un melošana maksājuma mērķī var radīt nopietnas sekas”

Pārsūtot naudu radiem, klienti dažreiz ieraksta jokus un maksājuma mērķa laukā ievada muļķīgu informāciju. Tā kā bankai var nākties pārtraukt maksājumus, šī iejaukšanās var radīt nevajadzīgas bažas un pamatīgas galvassāpes klientiem.

Banka nepārtraukti uzrauga klientu pārskaitījumus, pievēršot uzmanību maksājuma mērķī norādītajai informācijai. Jāievēro princips “Zini savus klientus”, kā arī “Likuma par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu un terorisma finansēšanu” un “Sankciju likums” prasības.

Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir arī pieņēmusi noteikumus par finanšu iestāžu veiktajām darbībām gadījumos, kad pārsūtīšanas informācija ir nepilnīga vai bezjēdzīga.

Jāatzīmē, ka maksājumu pārskata ne tikai nosūtītāja banka, bet arī korespondentbanka un saņēmēja banka. Katrai bankai, kas iesaistīta maksājumā, var būt atšķirīgas prasības attiecībā uz pārskaitījuma informāciju, tieši tāpēc pret šo ir jāizturas ar milzīgu atbildību.

Kā noteikt maksājuma mērķi?  Banku sistēma reaģē uz dažādiem nosaukumiem maksājumos, piemēram, teroristu organizācijām, personu vai uzņēmumu vārdiem sankciju sarakstos, terorisma finansēšanas pazīmēm un citām līdzīgām darbībām.

Rezultātā šis joks var kļūt par nevajadzīgām nepatikšanām, jo ​​informācijas noskaidrošana prasa vairākas dienas. Pārskatot klienta paziņojumu, piemēram, ja persona ir pieteikusies aizdevumam, banka sastapsies arī ar citām problēmām.

Lai pārskaitījumu veiktu pēc iespējas ātrāk bez negadījumiem, maksājuma mērķim ir jāsniedz precīza un skaidra informācija par to, kāpēc tika veikts pārskaitījums. Maksājuma mērķis nedrīkst saturēt informāciju, kas nav paredzēta mērķim, piemēram, rakstzīmju virknes “xxxxx” un “ABCDEFG”, vai instrukcijas, piemēram, “cits” un “mans klients”.

Arī anketas jāuztver nopietni
Latvijas likumi finanšu institūcijām uzliek par pienākumu ievērot principu “pazīsti savu klientu”. Tāpēc bankas laiku pa laikam pieprasa klientiem aizpildīt un atjaunināt informāciju datu anketā, norādīt, kādam mērķim klients izmanto banku pakalpojumus, kurā valstī viņš saņem ienākumus, un sniegt informāciju par viņu politisko nozīmīgumu.

Avots