Beidzot ir paziņots, kad tiks izmaksāti 500 Eiro pabalsti! - Mirklis Tev
Interesanti

Beidzot ir paziņots, kad tiks izmaksāti 500 Eiro pabalsti!

Patreizējā situācijā ir obligāti jāņem vērā to, ka jaunie noteikumi ir pieņemti un tieši tagad ir svarīgākais, kas uztrauc katru cilvēku, kad tad šīs konkrētās naudas summas tiks izmaksātas, kuras paredzētas bērniem. Pēc paziņotās informācijas no Labklājības Ministrijas, beidzot var spriest līdz kuram datumam šīs naudas summas sāks tikt izmaksāt un tas būs tik tiešām salīdzinoši drīz.

Ņemot vērā visu informāciju Labklājības Ministrija paziņojusi, ka atbalsts par katru bērnu un naudas samaksu tiks izmaksāta jau līdz 31. martam, kas ir tiešām ātri, jo atbalsts pašlaik ir nepieciešams ļoti daudziem, jo citiem maciņos nav itin nekā, tomēr arī tas nav viss!

Konkrētais likuma projekts paredz to, ka 500 Eiro pabalsts kopumā tik izmaksāts ap 364 000 bērnu, un kopumā šim mērķim tiks tērēti ap 182 miljoni eiro. Šis vienreizējais finansiālais pabalsts jeb atbalsts tiks segts no Latvijas valsts budžeta programmas ar nosaukumu : “Līdzekļi neparedzētajiem gadījumiem.”

Naudas līdzekļi 500 eiro apmērā tiks izmaksāti par katru bērnu tām personām :
1. Laika posmā no 2021. gada 1.marta līdz ārkārtējās situācijas beigām ir tiesības uz konkrētā bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam.
2. Ir tiesības uz piemaksu pie ģimenes valsts atbalsta par bērnu ar invaliditāti
3. Vai arī ir tiesības uz valsts ģimenes atbalstu.
4. Kurai tiešā veidā ar bērniņa piedzimšanu ir tiesības saņemt maternitātes pabalstu.

Šis finansējums tiks izmaksāts arī par tiem bērniem, kuri pašlaik piedzims ārkārtējās situācijas laikā, līdz pat 6. aprīlim. Savukārt 500 eiro pabalstu par katru bērnu izmaksās tieši Valsts Sociālās Apdrošināšanas aģentūra automātiski. Nevajadzēs rakstīt nekādas iesnieguma formas vai citus dokumentus, kas pilnībā atvieglos dzīvi vecākiem, tā arī visiem strādājošajiem darbiniekiem.

Svarīgi atcerēties, ka no izmaksāta pabalsts 500 eiro netiks nekādā veidā ņemti nost nodokļi, vai kādi cita veida ieturējumi. Šo atbalstu nekādā veidā neņems vērā vērtējot situāziju maznodrošinātajās, kā arī trūcīgajās ģimenēs.

Sekojiet līdzi informācijai par konkrēto pabalstu, lai vienmēr būtu informēti par esošo situāciju un visiem pabalstiem.

Avots