Beidzot parādījusies jauna iespēja, kā no valsts var atgūt savu pārmaksāto naudu - Mirklis Tev
Interesanti

Beidzot parādījusies jauna iespēja, kā no valsts var atgūt savu pārmaksāto naudu

Jau šogad iedzīvotāji var iesniegt savas 2020. gada ienākuma deklarācijas, kura sākuma datums bija no 1. marta, lai konkrēti  savos attaisnotajos izdevumos iekļautu arī brāļu un māsu izglītības, kā arī medicīniskos izdevumus, kuriem ir ticis diagnosticēts 1. vai 2. grupas invaliditāte.

Līdz ar to, sekojošie ģimenes locekļi – vevācki, vecvecāki, mazbērni vai bērni – viens otra deklarācijās var iekļaut arī attaisnotos izdevumus. Pēc VID domām ir ļoti svarīgi, lai maksājumus par konkrētajiem datiem noteiktu paši ģimenes locekļi. Piemēram par brāļa invalīda izmaksas paziņo māsa, bet iespējams ir samaksājuši arī vecvecāki vai vecāki.

Kas tad īsti ir jānorāda? Konkrētajos dokumentos, kas apliecina maksājuma pārbaudi, rēķinu vai kvīti, kā arī maksājuma mērķi – attiecināmo izdevuma veidu un medicīnisko palīdzība jānorāda personas vai viņu ģimenes locekļa vārds, uzvārds personas kods un konkrētais ārstēšanās pakalpojums.

Tikai cilvēki, kuri konkrēti attiecīgajā gadā ir samaksājuši iedzīvotāja ienākumi nodokli, ar iesniegt gada ienākuma deklerāciju, lai varētu atgūt pārmaksāto nodokli par visiem attaisnotajiem izdevumiem. Piemēram par nestrādājoša brāļa vai māsas, kuriem ir 1. vai 2. grupas invaliditāte savā paziņojumā var norādīt viņus. Deklarācijā nav jāpievieno dokumenti, kuri ierada, ka viņiem būtu invalidāte, jo to var pārbaudīt.

Par vienkāršu piemēru – Jānis 2020. gadā samaksāja mācību maksu savam jaunākajam brālim, kuram ir 2. grupas invalidāte, studiju maksa bija 900 Eiro. Jānis šos izdevumus var norādīt ienākumu deklarācijā par savu brāli un tas ir izdarāms ļoti vienkārši.

Līdz 600 eiro jānorāda attiecinamie izdevumi izglītībai medicīniskai aprūpei, ziedojumiem, dāvanām un tas attiecas uz vienu cilvēku. Ja atmaksājamā summa pārsniedz konkrēto, tad atlikusī daļa tiks pārnesta jau uz nākamo gadu un automātiski, bet jūsu iejaukšanās tiks iekļauta nākamā gada pārskatā.

Tādējādi iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir samaksāts par attiecīgā gada ienākumiem, var brīvi iesniegt gada ienākuma deklarāciju, lai varētu atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, ko daudzi nemaz nezināja, bet beidzot ir tā iespēja, kuru varat izmantot gan sev gan savējiem, lai palīdzētu saprast cik vienkārši tas īstenībā ir.

Avots