Interesanti

Parāds valstij, tikai pāris centi? Kāds sods draud, ja Tu nesamaksā?

Pildot ikgada ienākumu deklarācijas, iedzīvotāji secinājuši, ka daži Valsts ieņēmumu dienestam (VID) nodokļu parādā palikuši niecīgi mazu summu – vienu līdz divus centus, kuri ar būs jānomaksā, jo savādāk iedzīvotājus sagaida soda sankcijas. Automātiskais paziņojums, kas atnāk par parādu, kur tiek izteikts brīdinājums – ja iedzīvotājs laicīgi  nenorēķināsies, tad būs jārēķinās ar soda procentiem par nesamaksāto summu. Tika uzdots jautājums: kādi būs soda procenti par vienu centu? VID sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa izskaidro: „parāds par vienu eirocentu nevarēs palielināties ar soda procentiem”.

Likums arī nosaka, ka par nodokļu un nodevu maksājuma samaksas termiņa nokavējumu maksātājam tiek aprēķināti kavējuma procenti — no laikā nesamaksātā pamatparāda 0,05 procenti par katru nokavēto dienu, ja konkrētā nodokļa likumā nav noteikti citi nokavējuma naudas apmēri (likuma „Par nodokļiem un nodevām” 29. panta otrā daļa).

Līdz ar to kavējuma naudu aprēķina visām parāda summām, arī 0,01 eiro. Parāds, kas veido 0,01 eiro kavējuma naudu par vienu dienu ir 0,000005 eiro. Ja noapaļojam šo summu līdz diviem cipariem aiz komata tad tā sastāda 0,00 eiro.

Likums arī nosaka, ka kavējuma naudas aprēķināšana tiek apstādināta, ja kavējuma naudas summa sasniedz divas piektdaļas no kavētā maksājuma (pamatparāda) apmēra. Parādam 0,01 eiro divas piektdaļas ir 0,004 eiro. Ja noapaļojam līdz diviem cipariem aiz komata, tad tā sastāda 0,00 eiro.

Šķir nākamo lapu un lasi raksta turpinājumu


loading...