Pilnīgi jauns naudas atbalsts iedzīvotājiem! Šī cilvēku grupa saņems naudas atbalstu no Janvāra līdz Aprīlim! - Mirklis Tev
Interesanti

Pilnīgi jauns naudas atbalsts iedzīvotājiem! Šī cilvēku grupa saņems naudas atbalstu no Janvāra līdz Aprīlim!

Šodien beidzot ir ticis paziņots, ka valdība tomēr ir vienojusies, ka tiks sniegts atbalsts un tā ir patīkama ziņa daudziem no mums! Konkrētais atbalsts tiks sniegts uz veseliem 4 mēnešiem, līdz pat šī gada maijam, tomēr atsevišķi atbalsta veidi, kā iemēram palielinātais mājokļa pabalsts tiks sniegts tikai līdz šī gada beigām, kas ir nedaudz skumji, jo varēja būt krietni ilgāk.

Senioriem kā arī cilvēkiem, kuriem ir ir invaliditāte paredzēto pabalstu no janvāra līdz aprīlim, kas kopā ir 80 Eiro, varēs saņemt : vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, kā arī valsts pensijas saņēmēji. Tomēr tas itin nemaz nav pat viss!

Savukārt izdienienas pensijas saņēmēji, kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiŗsnai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nemaz nav pieškirta. izdienas pensionāriem, kuri nav sasnieguši pensiju saņemšanas vecumu un kuriem ir noteikta invaliditāte;

Cilvēki, kuri saņem atlīdzību par darba nespēju vai apgādnieka zaudēšanu; valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu saņēmēji;

Bērna invalīda kopšanas pabalsta vai invaliditātes pabalsta saņēmējiem, kuriem nepieciešama aprūpe;

Īpaša aprūpe personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss un kuras sasniegušas pensijai nepieciešamo vecumu vai noteikta invaliditāte, vai kurām ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu kolēģijas atzinums par nepieciešamību.