Tas nupat ir ticis Apstiprināts! "Valdība atbalstījusi šo likumprojektu, bet cilvēki ir nesaprašanā!" - Mirklis Tev
Interesanti

Tas nupat ir ticis Apstiprināts! “Valdība atbalstījusi šo likumprojektu, bet cilvēki ir nesaprašanā!”

Valdība otrdien atbalstīja pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā tikai vispārējā un pirmsskolas posmā, lai veicinātu sekmīgu pilnveidoto mācību programmu un metodiku ieviešanu visās Latvijas izglītības iestādēs. Kā skaidro Izglītības un zinātnes ministrija, līdzšinējā pieeja mācībvalodai mazākumtautību izglītības programmās pilnībā nenodrošina kvalitatīvu valsts valodas pieejamību visos izglītības posmos, tomēr šajā gadījumā stāsts nav tikai par to, tāpēc laiks aplūkot visu informāciju krietni smalkāk, kas ir ļoti būtiski mums visiem!

Līdz ar to mazākumtautību skolēniem vienlīdz svarīgi ir apgūt valsts valodu, lai nodrošinātu visefektīvākās iespējas piedalīties sabiedriskajā dzīvē un veicinātu tālākizglītības pieejamību!  Likumprojekta par pirmsskolas izglītības īstenošanu šajā pilsētā dibinātajās un privātpersonu pirmsskolas izglītības iestādēs noteikumi paredz, ka pirmsskolas izglītība valsts mērogā tiks īstenota no 2023.gada 1.septembra par valsts valodu.  Tomēr pats svarīgākais gan ir tas, kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi un kā tas attiecīgi tālāk ietekmēs iedzīvotājus un bērnus, kas iet šim visam cauri, vai gaidāmas pozitīvas pārmaiņas, kuras vajadzēja ieviest jau sen? Tas beidzot ir noticis un laiks aplūkot smalkāk esošo informāciju par to, kā viss turpmāk notiks tālāk, jo tas ir ļoti svarīgi ikvienam gan skolēnam, gan arī pašiem vecākiem.

IZM norādīja, ka pirmsskolas izglītības iestādes īstenos vispārējās pirmsskolas izglītības projektus un speciālās pirmsskolas izglītības projektus, lai veicinātu bērnu vispusīgu attīstību un stiprinātu veselību, nodrošinot pirmsskolas izglītības galveno mērķi. Izglītība – Gatavošanās pamatizglītībai, kas šajā kontekstā ir ļoti nozīmīgi mums pilnīgi visiem!

No 2023.gada 1.septembra paralēli vairs netiks īstenots mazākumtautību pirmsskolas izglītības projekts un mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības projekts. Valsts un pašvaldību finansēto interešu izglītības programmu ietvaros mazākumtautību izglītojamajiem ir iespēja apgūt mazākumtautību valodas un kultūrvēstures pirmsskolas iestādēs vai vietējās interešu izglītības iestādēs.

Likumprojektā paredzētie nosacījumi paredz, ka pamatizglītības posmā mācībās arī turpmāk tiks izmantota valsts valoda, un valsts valoda tiks pakāpeniski ieviesta visā pamatizglītības posmā. No 2023. gada 1. septembra Latvijā pilnībā tiks ieviests vispārējās izglītības pamatizglītības mācību saturs 1., 4. un 7. klasei.