Uzzini laicīgi, cik vienkāršā veidā Martā varēsi atgūt kaudzi ar pārmaksātajiem nodokļiem! - Mirklis Tev
Interesanti

Uzzini laicīgi, cik vienkāršā veidā Martā varēsi atgūt kaudzi ar pārmaksātajiem nodokļiem!

Tas laiks tuvojas un jau daudzi cilvēki atkal nevar sagaidīt to brīdi, kad varēs atgūt savus pārmaksātos nodokļus. Daudzi to nemaz nezina, bet šoreiz parunāt par to, kā cilvēki vienkāršā veidā var iegūt savus pārmaksātos nodokļus, bez liekām problēmām. Šeit būs dažas svarīgas lietas, ko cilvēki var ņemt vērā un uzzināt veidus par kuriem var atgūt pārmaksātos nodokļus. Tas varēs noderēt visu laiku, ne tikai vienreiz gadā, tāpēc svarīgi to atcerēties un laicīgi par to padomāt. Laiks to visu applūkot sīkāk. 

Ikviena persona, kuras ienākumi ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, var brīvprātīgi iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu no valsts par savu un ģimenes locekļu likumiskajiem izdevumiem pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli (20% no kopējiem izdevumiem). Gada ienākumu deklarācijās ir iekļautas atliktās atbilstošās izdevumu summas par iepriekšējiem trim gadiem, tāpēc 2022. gada pieteikumā var iekļaut atbilstošās izdevumu summas, kas pārnestas no 2019. gada. Tā kā attaisnotos izdevumus līdz 2018.gadam var pārnest uz nākamajiem 5 gadiem, 2022.gada ienākumu deklarācijā var iekļaut arī atlikušos 2017.gada attaisnotos izdevumus, ņemot vērā MK noteikumus.

Cik es varu saņemt atpakaļ?
Par attaisnotajiem izdevumiem
Ikviens, kurš saņem iedzīvotāju ienākuma nodokļa ienākumus, var atgūt 20% no:
Izglītībai, ārstniecības pakalpojumiem, ziedojumiem un dāvinājumiem (arī politiskajām partijām) attaisnojamie izdevumi, kuru kopsumma nepārsniedz 50% no personas gada apliekamā ienākuma, bet nepārsniedz 600 eiro gadā un nepārsniedz gadā samaksāto nodokli.
Fizisko personu iemaksas privātajos pensiju fondos un apdrošināšanas prēmijas (līdzekļi tiek uzkrāti), kuru kopsumma nevar pārsniegt 10% no personas gada apliekamā ienākuma, bet nevar pārsniegt 4000 eiro gadā.
Samērīgi izdevumi par ģimenes locekļu izglītību un ārstniecības pakalpojumiem, kuru kopsumma nepārsniedz 600 eiro gadā katram ģimenes loceklim.

Ja attaisnotie izdevumi (izņemot ziedojumus un dāvinājumus) pārsniedz 600 eiro, tie jebkurā gadījumā ir jāpievieno deklarācijai – viss, kas pārsniedz 600 eiro slieksni, automātiski tiks pārnests uz nākamo trīs gadu deklarāciju. Atmaksas summai nav ierobežojumu.

Cik ātri jūs varat saņemt atmaksu?
Saskaņā ar likumu atmaksa VID jāveic trīs mēnešu laikā pēc deklarācijas saņemšanas, taču, ja deklarācija ir aizpildīta pareizi, atmaksa parasti notiek daudz ātrāk. Tas ir atkarīgs arī no kopējā iesniegto deklarāciju skaita attiecīgajā periodā.

Kad jūs varat saņemt atmaksu ģimenes locekļa vietā?
Attaisnotus medicīnas, zobārstniecības, izglītības un bērnu interešu izglītības izdevumus var pieprasīt arī šādiem ģimenes locekļiem:

vecāki, vecvecāki
bērns, mazdēls
laulātais
Bērns audžuģimenē, ja uzturlīdzekļus (alimentus) no vecākiem nav iespējams piedzīt (līdz pilngadībai vai viņi turpina vispārējā, profesionālajā, augstākajā vai speciālajā izglītībā, bet ne ilgāk par 24 gadu vecumu)
Nepilngadīgie brāļi un māsas, ja viņiem nav strādājošu vecāku (līdz viņi sasniedz pilngadību vai turpina iegūt vispārējo, profesionālo, augstāko vai speciālo izglītību, bet ne pēc 24 gadu vecuma)
Brāļi un māsas ar 1. vai 2. grupas invaliditāti
apgādājamo apgādājamie
aizbildnībā vai aizbildnībā esoša persona
Par katru ģimenes locekli var pieprasīt saprātīgus izglītības un ārstniecības izdevumus līdz 600 eiro (pieskaitot jūsu atgriešanai).